Mustalla taustalla lukee "QUEER HALLOWEEN" violetti-turkoosilla tekstillä. teksi näyttää valuvalta ja se kaartuu molempiin suuntiin

YLIOPPILASTEATTERIN QUEER HALLOWEEN 5.11.2022

 

LOPPUUNMYYTY
SOLD OUT

suomeksi:

Tervetuloa juhlimaan Queeriä Halloweenia Ylioppilasteatterille pyhäinpäivänä 5.11. Illan aikana kirottu Club Violet avaa ovensa juhlakansalle. Tervetuloa tanssimaan, nauttimaan ja kurkistamaan salaisten ovien taakse… jos uskallat.

Asu vapaa, paras puku palkitaan. B.Y.O.B.

 

Ohjelma

ovet: 18.00

19.30 CircEntropia
20.00 Varanka
20.30 Pimeä Hedelmä
21.30 House of Auer
22.00 Pink-187
23.00 Liquid<3
02.00 CEX
+ Soothsayer Vlad the Slayer

K18

Tapahtuman mahdollinen voitto lahjoitetaan SETAn toiminnan tukemiseksi.

 

Turvallisemman tilan periaatteet

Tapahtumassa sitoudumme noudattamaan Ylioppilasteatterin turvallisemman tilan periaatteita:

Mikä on kiusaamista?
Kiusaamista on esimerkiksi ilkeät ja pilkkaavat puheet, huutaminen, uhkailu, painostus, juoruilu, mustamaalaaminen, eristäminen eli jättäminen porukan ulkopuolelle, puhumattomuus, työnteon jatkuva arvostelu ja toisten työnteon vaikeuttaminen. Kaikki pahaa mieltä aiheuttava käytös ei ole kiusaamista. Kiusaamista ei ole esimerkiksi erilaiset mielipiteet tai näkemykset asioista

Mitä on häirintä?
Seksuaalista häirintää on sukupuolisesti vihjailevat eleet ja kieli, seksuaalisesti värittyneet puheet ja vitsit, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset, seksuaalisesti värittyneet puheet, koskettelu, sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on halventava puhe naisista, miehistä tai muuta sukupuolta olevista, toisen alentaminen sukupuolen perusteella, kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen. Jokaisella on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen. Se tarkoittaa, että väkivalta tai uhkailu on täysin kiellettyä Ylioppilasteatterissa.

Mitä on syrjintä?
Kaikkia täytyy kohdella tasapuolisesti. Syrjintää on esimerkiksi eriarvoinen kohtelu sukupuolen, seksuaalisuuden, etnisen taustan, perhesuhteiden, luokkataustan, kyvykkyyden, kielen, uskonnon tai mielipiteiden perusteella.

Miten toimin?

Tunnista etuoikeutesi
Hierarkiat ja sortavat normit ovat osa yhteiskuntaamme. Yksikään ihminen, kuinka tiedostava tai hyväntahtoinen tahansa, ei ole niiden ulottumattomissa. Kulttuurinmuutos ei kuitenkaan ole pelkästään mahdollinen – se tapahtuu joka päivä. Normien kyseenalaistaminen vie meitä kohti tasavertaisempaa yhteiskuntaa.

Tunnista ennakkoluulosi
Tiedosta, että oletuksesi ihmisten ulkonäöstä, sukupuolen ilmaisusta, ihonväristä, kielellistä tai fyysisistä ominaisuuksista tai luokkataustasta voivat vaikuttaa käytökseesi heitä kohtaan. Sen sijaan että tekisit oletuksia ihmisten kehoista, persoonallisuuksista, identiteeteistä, taustoista tai siitä “mistä he tulevat”, anna jokaisen olla oma itsensä. Jokaisella on itse oikeus määritellä oma identiteettinsä – sukupuolinen ja seksuaali-identiteetti mukaan lukien. Käytä ihmisistä vain sellaisia termejä jotka he itse hyväksyvät: kysyminen on ainoa tapa ottaa selvää.

Ei tarkoittaa ei
Kunnioita jokaisen rajoja – sekä fyysisiä että psyykkisiä. Jälleen kerran, kysyminen on ainoa tapa tietää mitkä toisen ihmisen rajat ovat. Hanki aina sanallinen tai muutoin ehdottoman varma suostumus ennen kuin kosketat jotakuta.

Ota vastuuta
Muista että huonoa käytöstä ei voi koskaan selitellä päihtymyksellä. Muista että asiat, jotka ovat sinusta nautittavia ja mukavia, voivat tuottaa joillekin muille epämukavuutta tai ahdistusta. Jos joku kokee tulleensa satutetuksi, heillä on oikeus tuntea ja ilmaista se ilman, että heidän kokemustaan kyseenalaistetaan tai tapaansa reagoida arvostellaan. Mahdollisuus vetää omat rajat ja kyky ottaa vastaan toisten rajanvedot on turvallisuuskysymys. Näissä tilanteissa ei ole syytä olla puolustuskannalla, koska rajojen vetäminen ei ole kritiikki tai hyökkäys persoonaasi kohtaan.

Kunnioita
Kunnioitetaan jokaisen mahdollisuutta muutokseen ja keskustellaan rakentavasti. Ihmisen ominaisuuksien tai taustojen tuomitseminen ei ole hyvä tapa käsitellä sortavaa käytöstä. Sen sijaan tee selväksi mitkä teot ovat epätoivottavia. Nähdään erilaisuus positiivisena, eikä siedetä lainkaan syrjintää tai minkäänlaista rasismia! Tehdään Ylioppilasteatterista paikka, jossa näistä asioista voidaan puhua! Huolehditaan siitä, että Ylioppilasteatterissa on helppo pyytää apua ja tukeutua muihin!

 

 

Saapuminen ja saavutettavuus

Ylioppilasteatterin Studio sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 23, Helsinki. Studio on valitettavasti esteellinen tila. Tilassa ei myöskään ole esteetöntä vessaa. Kahdesta sisäänkäynnistämme Kaivopihan puoleinen on kuitenkin hissillinen, ja studio on saavutettava esimerkiksi kävelykepin kanssa liikkuvalle. Studioon ei valitettavasti pääse manuaali- tai sähköpyörätuolilla kääntymistä varten liian kapean käytävän ja studion eteiseen johtavan korkean kynnyksen takia.

Ylioppilasteatterille on kaksi sisäänkäyntiä: esteellinen pääsisäänkäynti Kolmen sepän aukiolla sekä avustajan kanssa saavutettava Kaivopihan puoleinen sisäänkäynti osoitteessa Mannerheimintie 3B (Unicafen oikealla puolella syvennyksessä oleva rappukäytävä).

Esteellinen pääsisäänkäynti Kolmen sepän patsaalla: Opasteena Ylioppilasteatterin kyltti rautaportin yläpuolella. Teatterille on kolmen kerroksen verran porrasnousua. Jokaisen nousun kohdalla on käsijohde vaihtelevin puolin. Matkalla ylös on kaksi väliovea, joissa on kynnykset.

Esteettömämpi sisäänkäynti Kaivopihalla: Sisäänkäynnille oven ulkopuolelle tuodaan ennen esitystä esitysjuliste telineessä. Ulko-ovelle johtavat ulkoportaat, sekä n. 20 m:n päässä luiska. Rappukäytävässä on hissi (4 krs.), joka johtaa teatterille. Teatterin sisäoven kynnys on korkea.

Ilmoitathan lippuvarausta tehdessäsi, mikäli liikut paikalle Kaivopihan sisäänkäynniltä,  sillä avustajan kanssa saavutettavissa oleva Kaivopihan puoleinen sisäänkäynti ei ole yleisessä käytössä ja sisäovi saattaa olla lukossa.

Avustajat pääsevät tapahtumaan ilmaiseksi. Myös avustaja- ja opaskoirat ovat tervetulleita Ylioppilasteatterille.

Ylioppilasteatterilla ei ole omia autopaikkoja. Lähin esteetön pysäköintipaikka on Q-park Stockmannin pysäköintilaitos. Esteettömiä parkkiruutuja on 12 kpl, 1 kpl jokaisessa kerroksessa jokaisen hissin (4kpl) luona. Stockmannin pääovilta on Ylioppilasteatterin Kaivopihan puoleiselle sisäänkäynnille n. 50 m:n matka.

(Q-park Stockmann tarjoaa liikuntarajoitteisille 3 tuntia maksutonta pysäköintiaikaa. Etuun oikeuttavan kertaluonteisen pysäköintilipun saa vammaisen pysäköintiluvan näyttämällä Stockmannin tavaratalon neuvonnasta (1. kerros), kanta-asiakaspalvelusta tai palvelupisteestä (8. kerros) sekä Stockmann Q-Parkin P1-tason palvelupisteestä.)

Olethan saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä yhteydessä tuottajaan: tuottaja@ylioppilasteatteri.fi

in English

Welcome to the Ylioppilasteatteri’s Queer Halloween on November 5. During the evening, the cursed Club Violet opens its doors to the party people. Welcome to dance, enjoy the performances and peek behind the secret doors… if you dare.

Dress code is free, the best costume will be awarded. B.Y.O.B.

 

Lineup

doors: 18.00

19.30 CircEntropia
20.00 Varanka
20.30 Pimeä Hedelmä
21.30 House of Auer
22.00 Pink-187
23.00 Liquid<3
02.00 CEX
+ Soothsayer Vlad the Slayer

K18

Advance ticket sales close on Saturday at 18:00. Any profit from the event will be donated to support SETA.

 

Safer space

At the event, we commit to follow the principles of a safer space:

What is bullying?
Bullying includes, for example, nasty and mocking speeches, shouting, threats, pressure, gossip, vilification, isolation, i.e. exclusion from the group, constantly criticizing work and making it difficult for others to work. Not all behavior that causes chagrin is bullying. Bullying does not include, for example, different opinions or views on things.  

What is harassment?  
Sexual harassment includes sexually suggestive gestures and language, sexually explicit speech and jokes, remarks or questions about the body, dress or private life, sexually explicit speech, touching, suggestions or demands for sexual activity. Gender-based harassment is derogatory speech about women, men or people of another gender, demeaning another based on gender, bullying when it is based on the sex of the bullied. Everyone has the right to bodily integrity. This means that violence or threats are completely prohibited at the Ylioppilasteatteri. 

What is discrimination?
Everyone must be treated equally. Discrimination includes, for example, unequal treatment on the basis of gender, sexuality, ethnicity, family relationships, class background, ability, language, religion or opinions. 

How should I act accordingly with the principles stated above?  

Recognize your privileges  
Hierarchies and oppressive norms are part of our society. No human being, however conscious or benevolent, is beyond their reach. However, cultural change is not only possible – it happens every day. Questioning norms takes us towards a more equal society. 

Recognize your prejudices  
Be aware that your assumptions about people’s appearance, gender expression, skin color, linguistic or physical characteristics, or class background may influence your behavior towards them. Instead of making assumptions about people’s bodies, personalities, identities, backgrounds, or ”where they come from,” let everyone be themselves. Everyone has the right to define their own identity, including gender and sexual identity. Use only terms that people accept themselves: asking questions is the only way to find out. 

No means no  
Respect everyone’s boundaries – both physical and psychological. Once again, asking is the only way to know what the other person’s boundaries are. Always get verbal or otherwise absolutely certain consent before touching someone. 

Take responsibility  
Remember that bad behavior can never be explained by intoxication. Remember that things that are enjoyable and comfortable for you can cause some others discomfort or anxiety. If someone feels that they have been hurt, they have the right to feel and express it without, that their experience is questioned or their way of reacting is criticized. The ability to draw one’s own boundaries and the ability to accept the demarcations of others is a security issue. In these situations, there is no reason to be defensive, because drawing boundaries is not a criticism or attack on your personality. 

Respect  
Let’s respect everyone’s opportunity for change and discuss constructively. Judging a person’s characteristics or backgrounds is not a good way to deal with oppressive behavior. Instead, make it clear which actions are undesirable. Let’s see diversity as positive and not tolerate discrimination or racism of any kind at all! Let’s make the Ylioppilasteatteri a place where these things can be talked about! Let’s make sure that it is easy to ask for help and rely on others at the Ylioppilasteatteri! 

 

 

 

Accessibility

Ylioppilasteatteri’s address is Aleksanterinkatu 23, Helsinki. Ylioppilasteatteri’s Studio is unfortunately an inaccessible space. There is also no accessible toilet in the space. However, of our two entrances, the Kaivopiha side has an elevator, and the studio is accessible, for example for those moving with a walking stick. Unfortunately, the studio cannot be accessed with a manual or electric wheelchair due to the too narrow corridor and the high threshold leading to the entrance hall of the studio.

There are two entrances to the Ylioppilasteatteri: an inaccessible main entrance in Kolmen sepän aukio and an entrance on the Kaivopiha side accessible with an assistant at Mannerheimintie 3B (a staircase to the right of Unicafe in the recess).

Inaccessible main entrance in Kolmen sepän patsas: The guidepost is the Ylioppilasteatteri sign next to the iron gate. There are three floors of stairs to the theatre. For each ascent, there is a handrail on varying sides. On the way up there are two communicating doors with thresholds. 

More accessible entrance in Kaivopiha: A performance poster on a stand is brought to the entrance outside the door before the performance. A staircase leads to the front door, as well as a ramp about 20 m away. In the stairwell there is an elevator (4th floor) that leads to the theater. The threshold for the interior door of the theater is high. 

When making a ticket reservation, please let us know if you are moving to the venue from the Kaivopiha entrance, as the entrance on the Kaivopiha side, which can be reached with an assistant, is not in public use and the interior door may be locked. Contributors are admitted to the event for free. Assistance and guide dogs are also welcome at the Ylioppilasteatteri. 

The Ylioppilasteatteri does not have its own parking spaces. The nearest accessible parking space is the Q-park Stockmann parking facility. There are 12 accessible parking spaces, 1 on each floor by each elevator (4pcs). Stockmann’s main doors are about 50 metres away from the entrance to the Kaivopiha side of the Ylioppilasteatteri. 

If you have any questions about the accessibility, please contact us: tuottaja@ylioppilasteatteri.fi