YLIOPPILASTEATTERIN VALINTAKOKEET
YLIOPPILASTEATTERI’S ENTRANCE EXAMS

 

15.-19.9.2021

suomeksi

Lämmin kiitos kaikille valintakokeisiin ilmoittautuneille! Kaikille hakijoille on nyt lähetetty sähköpostia. Viesti sisältää lauantain valintakoepäivälle valmisteltavan tehtävän sekä tärkeää tietoa kokeista. Tarkistathan sähköpostisi roskapostikansiota myöten ja luethan viestin huolellisesti.

 
Jos sähköposti ei jostain syystä ole saapunut perille, olethan välittömästi yhteydessä tuottajaan: tuottaja@ylioppilasteatteri.fi
Raati katsoo ja arvioi ennakkotehtävät perjantaihin mennessä. Osa hakijoista karsitaan ennakkotehtävien perusteella.

 

HUOM!
Ilmoittautumislomakkeen tiedoista poiketen emme julkaise launataille jatkoon pääsevien hakijoiden nimiä nettisivuillamme, vaan tieto etenemisestä valintakokeissa ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse perjantaina klo 20.00 mennessä.

 

Koronasta ja terveysturvallisuudesta

Pääsykokeet tullaan järjestämään koronasuositusten puitteissa kiinnittäen huomiota turvaväleihin ja käsihygieniaan. Lauantaille valittavat hakijat jaetaan pienryhmiin, jotka saapuvat teatterille porrastetusti.

Mikäli tulet kuluvan viikon aikana kipeäksi, altistut koronavirukselle tai sinulla on muuta kysyttävää valintakokeiden hygieniajärjestelyistä, olethan meihin yhteydessä sähköpostitse: tuottaja@ylioppilasteatteri.fi

 

Saavutettavuus

Ylioppilasteatterin studiota (Aleksanterinkatu 23) lähestytään kokeissa Aleksanterinkadun puolelta rautaportista. Portilta ylös teatteriin on pitkät portaat, joiden välillä on painavat ovet auki pultattuina. Mikäli tarvitset hissiä, ohjeistamme sinut sisään Ylioppilasaukion sisäänkäynnistä. Ilmoitathan tästä erikseen ilmoittautuessasi pääsykokeisiin. Studion tiloissa on sukupuolittamattomat wc-tilat, joissa on pieni kynnys ja erilliset wc-kopit sekä toisessa kopin edessä avoin pisuaari. Vessoihin mahtuu useimpien apuvälineiden kanssa, muttei kaikilla pyörätuoleilla. Studio on matalan kynnyksen takana, ja muuten esteetön.

 
Voit kysyä tarkemmin Ylioppilasteatterin saavutettavuudesta tuottajaltamme: tuottaja@ylioppilasteatteri.fi.

 

in English

A huge thank you to all who applied for our entrance exams! All the applicants have now received email. It includes an assignment for Saturday and important information about the exams. Please check your email thoroughly and read the message with thought.

If you have not received the email, please contact our producer immediately: tuottaja@ylioppilasteatteri.fi

The jury will watch and evaluate the pre-assignments by Friday. Some of the applicants will be eliminated based on their pre-assignments.

NOTE!
Contrary to the information on the registration form, we will not release the names of those who advanced on Saturday on our website, but the applicants will be notified by e-mail by 20:00 on Friday about their progress on the exams.

 

Covid-19 and health safety

Entrance examinations will be organized within the framework of the corona recommendations, paying attention to safety clearances and hand hygiene. Applicants selected for Saturday will be divided into small groups who will arrive at the theatre in different time.

If you become sick during the current week, are exposed to the coronavirus or have any other questions about the hygiene arrangements for the selection tests, please contact us by email: tuottaja@ylioppilasteatteri.fi.

 

Accessibility

The entrance to Ylioppilasteatteri’s studio is at the iron gate at Aleksanterinkatu 23. After the gate there’s a long stairway leading to the theater, with heavy doors that are bolted open. In case you need to use the elevator instead please let us know before hand and we will guide you to the entrance at Kaivopiha. Ylioppilasteatteri has unisex toilets with a small threshold and separate bathroom stalls, and an open urinal in front of one of the stalls. The toilets fit most aids, but not all wheelchairs. The studio itself is behind a small threshold but is otherwise accessible.
 
You can ask more about Ylioppilasteatteri accessibility from our producer: tuottaja@ylioppilasteatteri.fi