YLIOPPILASTEATTERIN VALINTAKOKEET YLIOPPILASTEATTERI’S ENTRANCE EXAMS 7.-11.9.2022

suomeksi: Tahdotko osaksi monimuotoista taideyhteisöä keskellä Helsinkiä? Ylioppilasteatteri hakee jälleen uusia jäseniä syksyn valintakokeissa! Valintakokeet järjestetään 7.-11.9.2022. Haemme tänäkin vuonna joukkoomme teatterista laaja-alaisesti kiinnostuneita tekijöitä, jotka ovat valmiita sitoutumaan yhteisöömme. Ylioppilasteatteri etsii jäseniä, jotka teatterin tekemisen lisäksi ovat motivoituneita kehittämään teatteria, pitämään huolta sen tiloista ja moninaistamaan Suomen teatterikenttää.

Haemme tänä syksynä joukkoomme erityisesti näyttelijöitä, lavastajia, maskeeraajia, muusikoita, pukusuunnittelijoita, tuottajia sekä valo- ja äänisuunnittelijoita. Tämän lisäksi voit hakea jäsenyyttä jonkin muun esittävien taiteiden osa-alueen tekijänä.

Ylioppilasteatteri on vuonna 1926 perustettu ammattijohtoinen harrastajateatteri, jolla on yli 200 jäsentä. Ylioppilasteatteri toimii aktiivisena uuden teatterin näyttämönä keskellä Helsinkiä. Teemme teatteria studiossamme Aleksanterinkadulla sekä metsänäyttämöllämme Mustikkamaalla.

Taiteelliset vastaavat Jenni Korpela ja Elena Rekola ohjaavat Ylioppilasteatteriin vuosittain 2-3 produktiota. Tämän lisäksi Ylioppilasteatteri tuottaa ja mahdollistaa jäsenten omia produktiota: esityksiä, tapahtumia, keikkoja, keskustelutilaisuuksia jne!

Ylioppilasteatteri toimii turvallisena alustana taiteelliselle kasvamiselle yhdessä muiden kanssa. Korpelan ja Rekolan kaudella Ylioppilasteatterissa painottuvat intersektionaalinen feminismi, representaation laajentaminen, nukketeatterin työkalujen käyttäminen sekä ryhmälähtöisyys.

 

Koska jäseniltämme ei peritä jäsenmaksua, on teatterissamme työpalvelukäytäntö, joka tarkoittaa jokaiselta jäseneltä kahta tuntia yleishyödyllistä työtä joka toinen kuukausi talon eteen. Työ vaihtelee lippujen myymisestä vessojen siivoamiseen. Jokaisen jäsenen on myös osallistuttava vuosittain kaksiin talkoisiin. Ylioppilasteatteri tarjoaa jäsenilleen monipuolista koulutusta ja laajat mahdollisuudet toteuttaa itseään teatterin parissa.

Ylioppilasteatterin uudet jäsenet sitoutuvat syysproduktioon (aikavälille syyskuu 2022 – helmikuu 2023) sekä Mustikkamaan kesäteatteriproduktioon (aikavälille touko-elokuu 2023). 

Kokeiden jälkeen uusille jäsenille järjestetään kahden viikon mittainen perhedytysjakso 12.-24.9., jonka jälkeen he sitoutuvat syysproduktioon aikavälillä 26.9.2022- 04.02.2023 sekä 1-2 vierailuesitykseen kevään 2023 aikana. Syys- ja kesäproduktiot ohjaavat taiteelliset vastaavat. Huomioithan, että päästäksesi Ylioppilasteatterin jäseneksi näyttelijöiden kokeiden kautta, sinulla ei voi olla aikatauluesteitä arki-iltoina tai viikonloppuina syys- ja kesäproduktioiden aikana. Ylioppilasteatteri on yhteisö, joka antaa paljon ja vaatii paljon. Valintakokeiden kautta voit päästä mukaan värikkääseen joukkoomme. N-Y-T- YT!

In English: Would you like to be a part of a multifunctional art community at the center of Helsinki? Ylioppilasteatteri is once again looking for new members via the entrance exams this fall! The exams will take place 7.-11.9.2022. We’re looking for people from a wide range who have a soft spot for theater and are willing to commit to the community. Ylioppilasteatteri, or YT among friends, is looking for members that are of course motivated to create theatrical art but also passionate at keeping the theater in good condition, developing it in various ways and to diversify the theater field of Finland.

This year we are especially looking for actors, musicians, make-up artist, and costume-, scenic-, audio- and sound designers. You can also apply for membership as an artist in another area of ​​the performing arts.

Ylioppilasteatteri was established in 1926 and is a professionally led theater with over 200 community members. We function as an active force in the industry allowing new ideas to come to fruition in the middle if Helsinki. We have two facilities: The Studio, which is located on Aleksanterinkatu and our forest stage, which lies is in the beautiful Mustikkamaa.

Our new artistic directors, Jenni Korpela & Elena Rekola will start this fall. The artistic directors direct 2-3 productions annually. Furthermore, YT produces and enables the members in creating productions, shows, talks, gigs, installations and everything you might have a passion for!

Ylioppilasteatteri is a safe zone for artistic growth with friends. Our artistic directors Korpela and Rekola focus on intersectional feminism, enlarging representation, utilizing tools of puppet theater and group orientation.

Because we do not charge a membership fee from our members we use a system of “TYÖPALVELU”, which in it’s essence means that each of our members volunteer for 2h in the span of 2 months for various general good for the sake of the theater. This can vary from selling tickets to our shows, cleaning the toilets, or even translating this text from Finnish to English. Ylioppilasteatteri offers a wide range of training and the ability to express oneself in the theater.

The new members of Ylioppilasteatteri commit to the autumn production (for the period September 2022 – February 2023) and the summer theater production of Mustikkamaa (for the period May-August 2023).

After the exams, a two-week familiarization period is organized for the new members from 12th to 24th September. The new members commit to the fall production starting 26.9.2022 – 04.02.2023 and for 1-2 visiting performances during spring 2023. The production will be directed by the artistic directors. Please note that in order to become a member of Ylioppilasteatteri through the auditions for actors, you cannot have schedule obstacles on weeknights or weekends during fall and summer productions. Rehearsals take place during evenings on weekdays and sometimes on weekends as well. Ylioppilasteatteri is a community that provides a lot and also requires a lot. You can join our colourful community through the entrance exams and become part of the family. See you there!

Saavutettavuus

Ylioppilasteatterin studiota (Aleksanterinkatu 23) lähestytään kokeissa Aleksanterinkadun puolelta rautaportista. Portilta ylös teatteriin on pitkät portaat, joiden välillä on painavat ovet auki pultattuina. Mikäli tarvitset hissiä, ohjeistamme sinut sisään Ylioppilasaukion sisäänkäynnistä. Ilmoitathan tästä erikseen ilmoittautuessasi pääsykokeisiin. Studion tiloissa on sukupuolittamattomat wc-tilat, joissa on pieni kynnys ja erilliset wc-kopit sekä toisessa kopin edessä avoin pisuaari. Vessoihin mahtuu useimpien apuvälineiden kanssa, muttei kaikilla pyörätuoleilla. Studio on matalan kynnyksen takana, ja muuten esteetön.

Voit kysyä tarkemmin Ylioppilasteatterin saavutettavuudesta tuottajaltamme: tuottaja@ylioppilasteatteri.fi.

Accesibility to Ylioppilasteatteri’s Studio (Aleksanterinkatu 23)

The entrance to Ylioppilasteatteri’s studio is at the iron gate at Aleksanterinkatu. After the gate there’s a long stairway leading to the theater, with heavy doors that are bolted open. In case you need to use the elevator instead please let us know before hand and we will guide you to the entrance at Kaivopiha.

Ylioppilasteatteri has unisex toilets with a small threshold and separate bathroom stalls, and an open urinal in front of one of the stalls. The toilets fit most aids, but not all wheelchairs. The studio itself is behind a small threshold but is otherwise accessible.

You can ask more about Ylioppilasteatteri accessibility from our producer: tuottaja@ylioppilasteatteri.fi

HAKUOHJEET JA KOKEIDEN AIKATULU

 

Valintakokeiden ensimmäinen vaihe järjestetään Ylioppilasteatterin Studiolla ke 7.9. – pe 9.9. Valintakokeisiin ilmoittautuneet osallistuvat ensimmäiseen vaiheeseen yhtenä päivänä. Valintakokeiden toinen vaihe järjestetään lauantaina 10.9. ja kolmas vaihe sunnuntaina 11.9. Ylioppilasteatterin Studiossa.

Kaikki hakijat tekevät kaksi ennakotehtävää: Ensimmäinen ennakkotehtävä on kaikille hakijoille yhteinen ja se lähetetään sähköisen ilmoittautumislomakeen kautta ma 5.9. klo 12.00 mennessä. Hakijat valmistelevat toisen ennakkotehtävän esitettäväksi tai esiteltäväksi raadille kokeiden ensimmäisessä vaiheessa.

Kutsu ensimmäiseen vaiheeseen lähetetään hakijoille sähköpostitse maanantai-iltana 5.9. ilmoittautumisen sulkeuduttua. Ilmoittauduthan kokeisiin viimeistään ma 5.9. klo 18.00. Myöhässä ilmoittautuneita hakijoita ei kutsuta kokeisiin.

Ensimmäisestä vaiheen päätyttyä hakijat saavat tiedon mahdollisesta jatkoonpääsystään ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen perjantaina 9.9.2022 klo 00.00 mennessä. Jatkoon valitut hakijat saavat sähköpostissa lisäksi tiedon lauantain valintakoeaikatauluista.

Jatkoon valittujen näyttelijähakijoiden toinen vaihe järjestetään Ylioppilasteatterin Studiolla lauantai-iltapäivällä 10.9. Muiden kuin näyttelijänä hakevien jatkoon päässeiden hakijoiden toinen vaihe järjestetään Ylioppilasteatterin Studiolla lauantaiaamuna 10.9.

Lauantain valintakoepäivän jälkeen järjestetään välikarsinta. Sunnuntain kolmanteen vaiheeseen valittujen hakijoiden tulee varata kokeille koko päivä.

 

 

ENNAKKOTEHTÄVÄT

 

 

TEHTÄVÄ 1 – KAIKKI HAKIJAT

Kerro, miksi haluat tehdä teatteria. Miksi juuri Ylioppilasteatteri? Millainen olet ryhmässä? Entä millainen olisi unelmiesi yhteisö?
Kirjoituksen pituus max 1 A4, fonttikoko 12, riviväli 1,5, fontti Arial.

Lähetä tehtävä tämän ilmoittautumislomakkeen kautta viimeistään maanantaina 5.9. klo 12.00.

 

TEHTÄVÄ 2

Valitse alta yhden teatterin osa-alueen tehtävät tai valitse vaihtoehtoiset valintakoetehtävät, joissa sinulla on mahdollisuus esitellä jokin sinua kiinnostava osa-alue (esim. tanssi/koreografia, valokuvaus, graafinen suunnittelu tms).

Suunnittelijat huom! Ylioppilasteatterin Studiosta löytyy äänentoisto, mutta tuo mukanasi oma tietokone, jos aiot käyttää 1. vaiheen tehtävässä esim. ääntä tai videokuvaa.

NÄYTTELIJÄ
Valmista max. 2 min. mittainen sooloesitys otsikolla “Kauhunhetki”. Valmistaudu esittämään soolosi raadille.

PUKUSUUNNITTELU
Tee lyhyt suunnitelma esityksestä otsikolla “Kauhunhetki”. Mikä on esityksesi perusidea? Miten puvustaisit esityksen ja miksi? Valmistaudu esittelemään ideasi raadille. Voit käyttää kuvia, tekstiä, materiaaleja yms. havainnollistaaksesi ideaasi. 

LAVASTUS
Tee lyhyt suunnitelma esityksestä otsikolla “Kauhunhetki”. Mikä on esityksesi perusidea? Miten lavastaisit esityksen ja miksi? Valmistaudu esittelemään ideasi raadille. Voit käyttää kuvia, pienoismalleja ja muita materiaaleja havainnollistaaksesi ideaasi. 

VALOSUUNNITTELU
Tee lyhyt suunnitelma esityksestä otsikolla “Kauhunhetki”. Mikä on esityksen perusidea? Miten esityksessä käytettäisiin valoja ja miksi? Valmistaudu esittelemään ideasi raadille. Voit käyttää kuvia ja muita materiaaleja havainnollistaaksesi ideaasi. 

ÄÄNISUUNNITTELU
Tee lyhyt suunnitelma esityksestä otsikolla “Kauhunhetki”. Mikä on esityksen perusidea? Miten siinä käytettäisiin ääntä ja miksi? Valmistaudu esittelemään ideasi raadille. Voit käyttää ääntä, kuvia ja muita materiaaleja  havainnollistaaksesi ideaasi. 

MUUSIKKO
Tee lyhyt suunnitelma esityksestä otsikolla “Kauhunhetki”. Mikä on esityksen perusidea? Miten siinä käytettäisiin musiikkia ja miksi?  Valmistaudu esittelemään ideasi raadille. Voit käyttää ääntä, instrumenttia ja muita materiaaleja havainnollistaaksesi ideaasi. 

TUOTTAJA
Tee lyhyt suunnitelma esityksestä otsikolla “Kauhunhetki”. Mikä on esityksesi perusidea?. Mitkä olisivat mielestäsi esityksen tärkeimmät tuotannolliset osa-alueet ja miksi? Esityksen budjetti on 1500 euroa. Esitys tapahtuisi Ylioppilasteatterin studiossa. Valmistaudu esittelemään ideasi raadille. Voit käyttää kuvia, tekstiä ja muita materiaaleja havainnollistaaksesi ideaasi. 

MASKEERAUS
Tee lyhyt suunnitelma esityksestä otsikolla “Kauhunhetki”. Mikä on esityksesi perusidea? Miten maskeeraisit esiintyjät ja miksi? Voit käyttää kuvia ja muita materiaaleja havainnollistaaksesi ideaasi. 

VAIHTOEHTOISET ENNAKKOTEHTÄVÄT
Tee lyhyt suunnitelma esityksestä otsikolla “Kauhunhetki”. Mikä on esityksesi perusidea? Millä keinoilla hyödyntäisit osaamistasi esityksessä? Valmistaudu esittelemään ideasi raadille. Voit käyttää kuvia, tekstiä ja muita materiaaleja havainnollistaaksesi ideaasi. 

 

Jos sinulla on mitään kysyttävää valintakokeista tai Ylioppilasteatterista, älä pelkää kysyä lisätietoja (tuottaja@ylioppilasteatteri.fi). 

Lämpimästi tervetuloa kokeisiin!

ADMISSIONS GUIDES
AND TIMETABLES

 

The first round of the entrance exams will be held at Ylioppilasteatteri’s Studio from Wednesday 7th of Sep until Friday 9th of Sep. Those who have signed up for the entrance exams will participate in the first round for one day. The second round of the entrance exams will be held on Saturday 10th of Sep and the third round on Sunday 11th of Sep inside Ylioppilasteatteri’s studio.

All applicants shall complete two preliminary assignments: The first preliminary assignment is the same for all applicants and it should be sent via the digital signup sheet by 12:00 on Monday the 5th of Sep. The applicants will prepare the second preliminary assignment to be performed or presented to the jury during the first round of the entrance exams.

Invitations for the first round will be sent to the applicants via email on Monday evening on the 5th of Sep. Please make sure you sign up for the entrance exams by 18:00 on Monday 5th of Sep. Those who have missed the deadline for signing up will not be invited to the entrance exams.

After the first round of the entrance exams is over, the applicants will receive an email concerning if they’ve made it through to the next round or not on Friday the 9th of Sep by 00.00. The applicants who have made it through to the next round will also receive the timetable for the following Saturday in said email.

The second round for acting applicants will be held at Ylioppilasteatteri’s Studio on Saturday afternoon 10th of Sep. For applicants applying within other fields in acting, the second round will be held on Saturday morning 10th of Sep.

There will be a cut of applicants after the second round on Saturday. Those who make it through to the third round on Sunday should reserve the full day for the exams.

 

 

THE PRELIMINARY ASSIGNMENTS

 

ASSIGNMENT 1 – ALL APPLICANTS

Tell us why you want to do theater. Why at Ylioppilasteatteri? What are you like in a group? What would be your ideal community?
Max. 1 A4, font size 12, line spacing 1.5, font Arial.

 

Send us the assignment via the signup sheet by Monday 5th of Sep 12.00 at the latest.

 

ASSIGNMENT 2

From below, choose either one field of assignments or choose the final, optional assignment, where you feel you have a possibility to show your particular interest within different fields of theater (eg. dance/choreography, photography, graphic design, etc.).

Note to artistic designer applicants! Ylioppilasteatteri’s’ Studio has a PA/Bluetooth speaker, but feel free to bring your own laptop with you, if you, for example, plan to use audio or video in the first assignment.

 

ACTOR
Prepare a solo performance of max. 2 minutes in length with the headline “Moment of terror”.  Be prepared to show your performance to the jury.

COSTUME DESIGNER
Prepare a brief plan of a performance under the headline “Moment of terror”. What is the core idea of your performance? How would you costume the performance and why? Be prepared to show your ideas to the jury.  You can use pictures, text, materials etc. to illustrate your ideas.

SCENIC DESIGNER
Prepare a brief plan of a performance under the headline “Moment of terror”. What is the core idea of your performance? How would you set the performance and why? Be prepared to show your ideas to the jury. You can use pictures, models and other materials to illustrate your ideas.

LIGHT DESIGNER
Prepare a brief plan of a performance under the headline “Moment of terror”. What is the core idea of your performance? How would lights and lighting be used in the performance and why? Be prepared to show your ideas to the jury. You can use pictures and other materials to illustrate your ideas.

SOUND DESIGNER
Prepare a brief plan of a performance under the headline “Moment of terror”. What is the core idea of your performance? How would sound be used in the performance and why? Be prepared to show your ideas to the jury. You can use sound, pictures and other materials to illustrate your ideas.

MUSICIAN
Prepare a brief plan of a performance under the headline “Moment of terror”. What is the core idea of your performance? How would music be used in the performance and why? Be prepared to show your ideas to the jury. You can use sound, instruments and other materials to illustrate your ideas.

PRODUCER
Prepare a brief plan of a performance under the headline “Moment of terror”. What is the core idea of your performance? What kind of divisions of the performance would you think are most important from a production – point of view and why? The budget for the performance is 1500€. The performance is planned to take place at Ylioppilasteatteri’s Studio. Be prepared to show your ideas to the jury. You can use pictures, text and other materials to illustrate your ideas.

MAKE-UP DESIGNER
Prepare a brief plan of a performance under the headline “Moment of terror”. What is the core idea of your performance? What kind of makeup would you apply to the performers and why? You can use pictures, text and other materials to illustrate your ideas.

OPTIONAL ASSIGNMENTS
Prepare a brief plan of a performance under the headline “Moment of terror”. What is the core idea of your performance? In what kind of ways would you utilize your skills in the performance? Be prepared to show your ideas to the jury. You can use pictures, text and other materials to illustrate your ideas.

If you have any questions about the entrance exams or the Ylioppilasteatteri, don’t be afraid to ask for more information (tuottaja@ylioppilasteatteri.fi).

Welcome to the exams!