Ylioppilasteatteri hakee taiteellista vastaavaa

Kokopäiväiseen työsuhteeseen sopimuksen mukaan elokuun lopusta 2020 alkaen kolmeksi vuodeksi.

Ylioppilasteatteri on vuonna 1926 perustettu ammattijohtoinen harrastajateatteriyhteisö, jonka tarkoitus on toimia suomalaisen teatteritaiteen eturintamassa rohkeana suunnannäyttäjänä. Ylioppilasteatteri tuottaa vuosittain 4-5 produktiota omassa studiossa Helsingin keskustassa, sekä yhden produktion Mustikkamaan kesäteatterissa.

Ylioppilasteatterin taiteellisen vastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia Ylioppilasteatterin korkeatasoisesta taiteellisesta linjasta ja valmistaa teatterille 2-3 produktiota vuodessa.

Taiteellinen vastaava työskentelee yhteistyössä teatterin jäsenistön, hallituksen sekä tuottajan kanssa. Taiteellinen vastaava on vastuussa Ylioppilasteatterin jäsenistölle teatterin ohjelmistosta ja taiteellisesta työskentelystä. Taiteellinen vastaava laatii teatterille vuosittaisen taiteellisen toimintasuunnitelman yhdessä hallituksen kanssa, sekä osallistuu Ylioppilasteatterin hallituksen työskentelyyn esimerkiksi avustaen teatterin apurahojen hakemisessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu valmistella teatterin toimintaa parantavia ehdotuksia ja tarjota jäsenistölle vapaa alusta kasvulle ja itsensä toteuttamiselle taiteen tekemisen kautta.

Taiteellisen vastaavan virallinen työaika on 20h/vk. Hänellä on kuitenkin produktiokohtaisesti vastuu sekä vapaus määritellä, kuinka paljon aikaa hän haluaa käyttää esimerkiksi esityksen suunnitteluun, valmisteluun, harjoitteluun sekä valvomiseen. Taiteellisen vastaavaan työnkuvaan kuuluu myös osallistua hallituksen kokouksiin sekä jäsenkokouksiin.

Paikkaa saa hakea yksin, työparina tai kollektiivina.

Taiteellisen vastaavan palkka: 2150e/kk
Mikäli taiteellisia vastaavia valitaan useampi kuin yksi, maksetaan palkka kerrallaan yhdelle istuvalle vastaavalle.

Työn kesto: 3 vuotta

Näin haet:

Lähetä:

  1. Vapaamuotoinen hakemus, jossa kuvailet alustavia visioita teemoista ja toiminnasta tulevalle kolmelle vuodelle.
  2. Ansioluettelo

Hakemukset 20.3.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@ylioppilasteatteri.fi

Hakemukseen saa liittää portfolion, videotallenteita, valokuvia, lehtileikkeitä tai muuta taiteellista työtä tai -näkemystä kuvaavaa materiaalia.